ACM
[1]
Маньшин, Р.В. и Моисеева, Е.М. 2020. Миграция населения в Сибири: тенденции и проблемы регулирования. Наука. Культура. Общество. 26, 1 (май 2020), 13-22. DOI:https://doi.org/10.38085/2308829X-2020-1-13-22.